Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Licznik odwiedzin:
Aktualności
Programy prozdrowotne realizowane w roku szkolnym 2013_2014

W roku szkolnym 2013/2014 będą realizowane następujące programy prozdrowotne:

1 „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”

2 „Znajdź właściwe rozwiązanie”

3 „Trzymaj formę”

4 „Mądre żywienie zdrowe pokolenie”

5 „Żyj smacznie i zdrowo”


Załącznik1

Program „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”, 

Ilość kleszczy z roku na rok globalnie się zwiększa. Przyczyną są łagodne zimy wynikające ze zmian klimatycznych. Występują one nie tylko w lasach, także na domowych trawnikach. Kleszcze przenoszą groźne dla człowieka i zwierząt choroby zakaźne: kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. Są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Województwo podlaskie jest terenem endemicznym chorób przenoszonych przez kleszcze, czyli ma wyższy od ogólnopolskiego wskaźnik zapadalności na te choroby.  Z danych epidemiologicznych wynika, iż na terenie woj. podlaskiego zachorowań na boreliozę przybywa z roku na rok natomiast zachorowania na Kleszczowe Zapalenie Opon Mózgowych i Mózgu utrzymują się  względnie na stałym poziomie.

W związku z powyższym Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku rozpoczęło edukację w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych.

Główne cele programu: 

Zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka. 

Edukacja młodzieży szkół gimnazjalnych w zakresie profilaktyki chorób wywoływanych przez kleszcze. 


Załącznik 2

Program „Znajdź Właściwe Rozwiązanie" 

W roku szkolnym 2013/2014  realizowana jest IV edycja programu, do której przystąpiło 40 szkół z miasta Białystok i powiatu białostockiego (w tym 23 szkoły podstawowe oraz 17 gimnazjów).

Głównym założeniem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej. Zajęcia poruszają temat szkodliwości palenia tytoniu. Dają także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszają tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej. 

Cele szczegółowe programu:

zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,

kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,

kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.


List do Rodziców


Wielce Szanowni Rodzice!


W szkole, do której uczęszcza Wasze dziecko, wdrożony zostanie program profilaktyki palenia tytoniu. Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30 % z nas, ludzi dorosłych – pali? To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych wątpliwości!

Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci i o Twoje dziecko.

Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu

na swoje poglądy na palenie i na fakt, czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało już palić?

A może już pali?

Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

PAMIĘTAJ:

1. Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.

2. Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak u ludzi dorosłych– do nałogowego palenia!

3. Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.

4. Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

1. Ponieważ palą koledzy

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne

Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć “nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

2. Ponieważ czują się słabi, mało wartościowi

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym.

Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu – palenie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.

3. Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

Nasz program ukierunkowany jest na:

uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników;

uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;

kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności.

A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

Przykład jest najbardziej zaraźliwy.


Załącznik 3

Program „Trzymaj Formę”

Z badań prowadzonych w naszym kraju wynika, iż w grupie dzieci i młodzieży około 10% ogółu populacji w wieku szkolnym ma nadwagę i otyłość. Zaledwie 30% młodzieży uczestniczy w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną w czasie wolnym od zajęć. W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży.

W dniu 24 kwietnia 2006 r. Główny Inspektor Sanitarny powołał  Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia "Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym".  W wyniku pracy zespołu powstał program „Trzymaj Formę”. I edycja programu została wdrożona w zainteresowanych szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku 2006/2007.

W roku szkolnym 2013/2014  realizowana jest VIII edycja programu do, której przystąpiło 40 szkół z miasta Białystok i powiatu białostockiego (w tym 21 szkół podstawowych oraz 19 gimnazjów).

Cel główny programu;

Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

Cele szczegółowe programu:

Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.

Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.

Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych

Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.


Załącznik 4

Program „Mądre żywienie zdrowe pokolenie” 

Zasady programu

Program edukacyjno-badawczy „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” obejmuje:

ocenę wiedzy żywieniowej młodzieży szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

edukację młodzieży szkolnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia

ocenę stanu odżywienia młodzieży (za pomocą nieinwazyjnych metod)

aktywizację młodzieży i nauczycieli poprzez organizowanie konkursów


Załącznik  5

Program „Żyj smacznie i zdrowo”

„Żyj smacznie i zdrowo” to akcja, której celem jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, w atrakcyjnej formie, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody.

G. Boćkodata publikacji: 2013-10-28 14:58:53